Kenyonim.com | אתר קניונים
תאריך הדפסה: 5/26/2018
Kenyonim.com | אתר קניונים
הנחה לסרט הבוקר בקניון הזהב
מוענק לכם ע"י קניון הזהב
תוקף: 01/03/2009 - 30/04/2009
כניסה לסרט הבוקר בקניון הזהב, במסגרת סרטי סינמה זהב, ב 5 שח בלבד
  • * למביא קופון זה
  • *הקופון בתוקף לסרטי ינואר-פברואר בלבד
  • *הסרטים מוקרנים בבתי הקולנוע בשעה 10:00 בבוקר בימים נבחרים בהתאם לתכנייה הרשמית

לחץ לסגור חלון  לחץ להדפסת קופון